Наукова конференція 2018

80-ий науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» 

Секція № 4 – «Фармація та клінічна фармація»:

  • Диплом І ступеня – Гахраманова Ефсане Агадайі кизи (4 к., мед. фак. № 1).
  • Диплом ІІ ступеня – Ліперт Лілія Сергіївна (3 к., мед. фак. № 1).
  • Диплом ІІІ ступеня – Клебан Владлена Євгеніївна (3 к., мед. фак. № 1).

12.04.2018 

13.04.2018